Perez, Anthony

FRA - Cofidis (COF)

Palmarés

Maillots 🚴
FRA

Paris - Niza 2021
07-03-2021 -> 14-03-2021 Montaña

Temporadas

2024

Cofidis COF

2023

Cofidis COF

2022

Cofidis COF

2021

Cofidis COF

2020

Cofidis, Solutions Credits COF

2019

Cofidis, Solutions Credits COF

2018

Cofidis, Solutions Credits COF

2017

Cofidis, Solutions Credits COF

2016

Cofidis, Solutions Credits COF