Perez, Anthony

FRA - Cofidis (COF)

Record book

Maillots 🚴
FRA

Paris - Nice 2021
07-03-2021 -> 14-03-2021 Mountain

Seasons

2024

Cofidis COF

2023

Cofidis COF

2022

Cofidis COF

2021

Cofidis COF

2020

Cofidis, Solutions Credits COF

2019

Cofidis, Solutions Credits COF

2018

Cofidis, Solutions Credits COF

2017

Cofidis, Solutions Credits COF

2016

Cofidis, Solutions Credits COF