Schmid, Mauro

SUI - Qhubeka NextHash (TQA)

Record book

stages 🏁
Stage 11 - 19-05-2021

Giro of Italy 2021
Perugia (ITA) -> Montalcino (ITA) 162.0 km

Seasons

2021

Qhubeka NextHash TQA