Iturria, Mikel

ESP - Euskaltel - Euskadi (EUS)

Record book

Seasons

2024

Euskaltel - Euskadi EUS

2023

Euskaltel - Euskadi EUS

2022

Euskaltel - Euskadi EUS

2021

Euskaltel - Euskadi EUS

2020

Fundación Euskadi FOR

2019

Euskadi Basque Country - Murias EUS

2018

Euskadi Basque Country - Murias EUS

2017

Euskadi Basque Country - Murias EUS