Gil Martinez, Tomas Aurelio

VEN - Wilier Triestina - Southeast (WIL)