Arashiro, Yukiya

JPN - Bahrain - Victorious (TBV)

Record book

Seasons

2024

Bahrain - Victorious TBV

2023

Bahrain - Victorious TBV

2022

Bahrain - Victorious TBV

2021

Bahrain Victorious TBV

2020

Bahrain - McLaren TBM

2019

Bahrain - Merida TBM

2018

Bahrain - Merida TBM

2017

Bahrain - Merida TBM

2016

Lampre - Merida LAM

2015

Europcar EUC

2014

Europcar EUC

2013

Europcar EUC

2012

Europcar EUC

2011

Europcar EUC

2010

Bbox Bouygues Telecom BTL