Mountain standing

Tour Colombia 2020 • 11-02-2020 -> 16-02-2020

Logo: Tour Colombia 2020 - Ranking: Mountain