Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano

VAI - ITA

Team members

No cyclist image
ITA 03-05-2002 (21 yo)
No cyclist image
ITA 04-11-1999 (24 yo)
No cyclist image
ITA 09-06-2003 (20 yo)
No cyclist image
ITA 03-12-2002 (21 yo)
No cyclist image
LTU 22-07-1988 (35 yo)
No cyclist image
ESP 23-08-2004 (19 yo)
No cyclist image
ITA 10-12-2002 (21 yo)
No cyclist image
ITA 16-09-2004 (19 yo)
No cyclist image
ITA 21-01-2005 (19 yo)
No cyclist image
ITA 18-02-2005 (19 yo)