Giro of Italy 2020

Enna (ITA) -> Etna (Plano Provenzana) (ITA)

Stage 5 - Mountain - 13-05-2020 - 150.0 km