Tour of the Basque Country 2017

57 edition - 6 stages - 03-04-2017 -> 08-04-2017

Stages

Stage 1 - Flat

153.3 Kms

Pamplona - Iruñea -> Eguesibar - Sarriguren

03-04-2017
Start: 13:41:00 - End: 17:43:00

Stage 2 - Flat

173.4 Kms

Pamplona - Iruñea -> Eltziego

04-04-2017
Start: 13:00:00 - End: 17:43:00

Stage 3 - Medium Mountain

160.5 Kms

Vitoria-Gasteiz -> Donostia-San Sebastian

05-04-2017
Start: 13:00:00 - End: 17:43:00

Stage 4 - Medium Mountain

174.1 Kms

Donostia-San Sebastian -> Bilbao-Bilbo

06-04-2017
Start: 13:00:00 - End: 17:43:00

Stage 5 - Mountain

139.8 Kms

Bilbao-Bilbo -> Eibar

07-04-2017
Start: 14:01:00 - End: 17:41:00

Stage 6 - Time Trial

27.7 Kms

Eibar -> Eibar

08-04-2017
Start: 13:43:00 - End: 17:00:00

Carreras relacionadas